onsdag 12. mars 2008

Bloggoppgave uke 7Nynorsk i skolen?Hvorfor har vi nynorsk i skolen? Det er et spørsmål mange unge ønsker å få et svar på, men noe de får aldri et skikkelig svar på. Veldig mange ungdom er frustrerte fordi de er nødt til å lære seg en annen versjon av språket sitt. De mener det er bortkastet med tid og krefter og det å at det viktigste er at vi forstår hverandre.

Det norske folkesprogs Grammatik,

1848- Ivar Aasen

Prosenten på ungdom som sliter med sidemålet sitt, øker stadig. Og det er ofte ungdom i Bærum, Oslo og en god del av Østlandet som sliter og klager. Det er klart at det også er urettferdig hvis de som har nynorsk til hovedmål også må lære seg å skrive bokmål, men tenk på alle de andre som har dialekt! De må streve seg igjennom tre dialekter! Nynorsk, sin egen og bokmål. Det er jammen ikke alltid like lett å la være å blande de forskjellige ordene i de forskjellige dialektene. Selvfølgelig er det nyttig hvis man hadde bodd et sted der nynorsk er hovedmålet, men hvorfor skal vi her på østlandet lære oss en type til av norskfaget? Det finnes sikkert mange argumenter for at sidemålet skal bli i skolen men ikke mange av dem motiverer ungdom til å jobbe mer med det. Unge synes dette er plagsomt og vil helst bare bruke tiden på å lære seg godt bokmål. Vi forstår godt hva hverandre sier og vi har ikke noe bruk for å skrive det senere i livet. Det har vært mye om nettopp dette de siste årene, skal vi ha nynorsk i skolen eller skal vi ikke? Mange sier det at man ikke har så god nytte av det og at det egentlig er like greit å kutte det ut i skolen. Det har vært undersøkelser som viser at den norske ungdom ikke ønsker å ha nynorsk i skolen. Byrådsleder i Oslo, Erling Lae hadde ønsket om å få nynorsk til å bli valgfritt i Oslo og han søkte til Utdanningsdirektoratet. Dette forsøket pågikk i tre år og Utdanningsdirektoratet sier blankt nei til valgfritt nynorsk i Oslo før evalueringen er ferdig.Ivar Aasen


Vi må jo holde på tradisjoner og historien for Norge er viktig og at folk vil ta vare på det gamle fra landet vårt. Da den norske språkforskeren Ivar Aasen gikk rundt i landet vårt og samlet sammen ord og fant opp det nynorske skriftmålet, landsmålet vårt. Hensikten hans var jo å skille det norske språket fra det danske slik at vi skulle fremstå som et mer selvstendig land. Dette bringer frem noe av Norge fra nasjonalromantikken og hvordan starten for landet vårt var som et selvstendig land etter unionsoppløsningen. Så på den siden kan man skjønne at flere vil beholde det nynorske skriftmålet, men det kommer til å falle bort til slutt etterhvert uansett. Det er ikke sikkert at norskspråket kommer til å eksistere engang etter noen år, flere forskere mener at det kommer til å være helt borte i og med at vi får så mange utenlandske ord inn i språket vårt. Så hvorfor bruke tiden på nynorsk? Hvis vi skal fortsette å ha dette i skolen, burde noen få til å motivere ungdom til å ville fortsette med det. Fordi i dag er det rett og slett ikke mange som har motivasjon eller lyst til å jobbe med sidemålet sitt!SH<3Mine kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Ivar_Aasen

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article1821886.ece

Ingen kommentarer: